• Glasamotta, stök - Star Wars Yoda

Glasamotta, stök - Star Wars Yoda

10 x 10cm. Með korkbotni.