• Glasamotta, stök - Star Wars X Wing

Glasamotta, stök - Star Wars X Wing

10 x 10cm. Með korkbotni.