• Glasamotta, stök - Star Wars Master Yoda

Glasamotta, stök - Star Wars Master Yoda

10 x 10cm. Með korkbotni.