• Glasamotta, stök - Star Wars  Leia & R2D2

Glasamotta, stök - Star Wars Leia & R2D2

10 x 10cm. Með korkbotni.