• Glasamotta, Stök - Moomins Stinky Ski

Glasamotta, Stök - Moomins Stinky Ski

10 x 10cm. Með korkbotni.