• Glasamotta, stök - Chewbacca Bandol

Glasamotta, stök - Chewbacca Bandol

10 x 10cm. Með korkbotni.